Từ 1/1/2014, Chủ tịch nước gửi giấy chúc thọ công dân tròn 100 tuổi Reviewed by Momizat on . Ngày 26/11/2013 Văn phòng Chủ tịch nước ban hành văn bản số 1539/VPCTN - TĐKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, toàn văn như sau: “Thực hiện Đ Ngày 26/11/2013 Văn phòng Chủ tịch nước ban hành văn bản số 1539/VPCTN - TĐKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, toàn văn như sau: “Thực hiện Đ Rating: 0
Trang chủ » Hoạt động hội » Từ 1/1/2014, Chủ tịch nước gửi giấy chúc thọ công dân tròn 100 tuổi

Từ 1/1/2014, Chủ tịch nước gửi giấy chúc thọ công dân tròn 100 tuổi

Ngày 26/11/2013 Văn phòng Chủ tịch nước ban hành văn bản số 1539/VPCTN – TĐKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, toàn văn như sau:

“Thực hiện Điều 21 Luật Người cao tuổi, từ ngày 1/1/2014, Chủ tịch nước sẽ gửi Giấy chúc thọ đến công dân Việt Nam tròn 100 tuổi.

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hằng năm xem xét, lập danh sách công dân tròn 100 tuổi, sinh sống trên địa bàn tỉnh, thành phố, gửi về Văn phòng Chủ tịch nước (danh sách công dân tròn 100 tuổi ghi rõ các thông tin: Họ và tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, quê quán, nơi ở hoặc nơi thường trú) để tổng hợp, trình Chủ tịch nước gửi Giấy chúc thọ. Chủ tịch nước ủy quyền cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trao Giấy chúc thọ và quà tặng đối với công dân tròn 100 tuổi (mức quà tặng thực hiện theo thông tư số 21/2011/TT-BTC, ban hành ngày 18/2/2011 của Bộ Tài chính)”

Gửi ý kiến đóng góp

Lên đầu