TỔNG CÔNG TY 36 TIÊN PHONG TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI

Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng, tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 được thành lập vào ngày 4/4/1996. Trước yêu cầu phát triển toàn diện và vượt bậc của Xí nghiệp, tháng 3/2006 Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 39/QĐ-BQP về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp và Thương m ...

Nâng cao kỉ cương, kỉ luật tài chính trong quản lí ngân sách nhà nước

Việc quản lí, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) theo Luật Ngân sách Nhà nước tạo được sự chuyển biến quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách, tăng cường và chú trọng kiểm soát, thanh tra, kiểm toán, từng bước nâng cao kỉ cương, kỉ luật tài chính trong quản lí NSNN. Theo Kiể ...

Càng khó khăn, càng linh hoạt sáng tạo

Được nghỉ hưu với cấp hàm Trung tá, ông Đinh Phúc Tâm trở về mái ấm gia đình bộn bề và thiếu thốn. Với bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ càng khó khăn ô...

Năm loại ung thư có thể chữa khỏi hoàn toàn

Theo thống kê, số lượng bệnh nhân được chẩn đoán nhanh và phát hiện bệnh sớm ngày càng nhiều, đây là một trong điều kiện chữa khỏi bệnh ung ...

Lên đầu