Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (khóa IV): Hoàn thành nhiều chỉ tiêu, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Ngày 19/12, tại TP Đà Nẵng Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (Khóa IV) đã khẩn trương hoàn thành nội dung chương trình đề ra, sau một ngày làm việc… Hội nghị đã thảo luận, nhất trí thông qua Báo cáo giữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội IV (2011 - 2016); Báo cáo kết quả công tác kiểm tr ...

TỔNG CÔNG TY 36 TIÊN PHONG TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI

Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng, tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 được thành lập vào ngày 4/4/1996. Trước yêu cầu phát triển toàn diện và vượt bậc của Xí nghiệp, tháng 3/2006 Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 39/QĐ-BQP về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp và Thương m ...

Người tổ trưởng dân phố việc nào cũng hoàn thành

Ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội nhắc đến bà Nguyễn Thị Chắt, Tổ trưởng Tổ dân phố 2B thuộc Khu dân cư số 2 mọi người đều khen ngợi ...

Khẩu phần ăn thiếu can-xi của người Việt 25 năm không đổi

Phó Giáo sư Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng đánh giá hiện nay khẩu phần ăn của người Việt chưa đáp ứng nhu cầu về can-xi. Người...

Lên đầu