Khai mạc Kì họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII: Vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu tạo đà phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững

Sáng 20/10, Quốc hội (QH) Khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kì họp thứ 8 với nhiều nội dung quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề trọng đại về kinh tế - xã hội của đất nước... Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các cựu Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; Chủ ...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo tình hình KT-XH tại kì họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Báo Người cao tuổi trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, ngày 20/10/2014...  Thưa Quốc hội, Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thưa các đồng chí lão thành cách mạn ...

Chữa bệnh cảm lạnh mùa Đông

Trời cuối Thu, sang Đông, mùa lạnh đến, mang nhiều độc hại, người và súc vật dễ bị nhiễm lạnh nhất là tuổi già và trẻ em. Để phòng chống nhữ...

Lên đầu